?

da li ste znali?

Stražnji dio zrakoplova je mjesto gdje ćete osjećati najviše turbulencije.
HIT TOURS

HIT TOURS


Kontakt
Adresa:Hadžibakirbega Tuzlića bb, Tuzla
Telefon:
035 258 311 ; 035 258 411

Fax:
035 258 411

Email: agencija@hit-tours.ba


Pogledati sve ponude od agencije


Opšti uslovi agencije

1.SADRŽAJ ARANŽMANA
Organizator vašeg putovanja je Turistička Agencija „Hit Tours“d.o.o.,samostalno ili u saradnji sa svojim partnerima agencijama ili touroperaterima koji garantuju provedbu programa prema opisu aranžmana u programu.Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način,osim u slučaju izuzetnih okolnosti(rat,nemiri,štrajkovi,terorističke akcije,sanitarni poremećaji, elementarne nepogode,intervencije nadležnih vlasti,veća sila i sl.).Organizator obezbjeđuje ako je dogovoren prijevoz(autobusni,avio i druge vrste prijevoza),transfere do mjesta boravka kao i sve vidove smještaja po ovom ugovoru.
2. PRIJAVE I UPLATE
Prilikom prijave putnik uplaćuje 40% od vrijednosti aranžmana,preostalih 60% iznosa aranžmana treba uplatiti najkasnije 7 dana prije polaska na putovanje,iznimno ako ovim ugovorom nije dogovorena neka druga opcija plaćanja i navedena u rubrici napomena.
3.OBAVEZA ORGANIZATORA
Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru iskusnih i odgovornih izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora,te brinuti se o pravima i interesima putnika saglasno dobrim običajima u turizmu.Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualnih neizvršenja usluga ili dijela usluga.Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzrokovanih višom silom(tačka 1.)kao i kašnjenje prevoznih sredstava,za koje prevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama.
4.CARINA I DOKUMENTI
Putnik je dužan pobrinuti se da njegovi dokumenti i stvari ispune uslove predviđene graničnim,carinskim,zdravstvenim i drugim propisima vlastite zemlje kao i zemlje u koju putuju,pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te sarađivati sa predstavnikom organizatora i izvršitelja usluga u dobroj namjeri.U slučaju nepoštivanja ovih obaveza,putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.
5.PRTLJAG
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz određene količine prtljaga za programe vezane sa avio saobraćajem,ako nije drugačije određeno i dogovoreno.U slučaju prekoračenja dozvoljene težine prtljaga putnik plaća dodatnu taksu po svakom kilogramu viška prtljaga. Organizator nije odgovoran za krađu prtljaga ili dragocjenosti u hotelu.
6.PUTNIČKO OSIGURANJE
Aranžmani ne uključuju putnička osiguranja.Preporučujemo paket osiguranja kod osiguravajućeg društva uključujući zdravstveno osiguranje, Osiguranje od posljedica nespretnog slučaja.
7.KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni smještajni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa,ili je u izuzetnim slučajevima organizator dodao ili oduzeo zvjezdicu zbog kvaliteta smještaja.Prehrana,komfor usluga kao i druge ponude hotela/apartmana i drugih vidova smještaja pod nadzorom su mjesnih turističkih organizacija.Standardi smještaja i usluga su različiti i nisu uporedivi.Posebno se skreće pažnja
na klima uređaje koji ovisno o hotelu stoje na raspolaganju samo u određenim vremenima.
8.ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ
Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelimično ako prije ili za vrijeme njegovog izvršenja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći,niti otkloniti,a koje bi organizatoru,da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa,bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana.Organizator može također otkazati aranžman ili u saglasnosti sa putnikom pomjeriti datum polaska na sljedeći datum polaska u slučaju da se ne prijavi neophodan broj putnika za realizaciju aranžmana.
9.PUTNIKOVO ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA
Ukoliko putnik želi otkazati putovanje,potrebno je da to učini pismeno.Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:za otkaz do 30 dana prije putovanja putnik plaća 5% od cijene aranžmana,za otkaz od 29 do 15 dana prije putovanja putnik plaća 25% od cijene aranžmana,za otkaz od 14 do 8 dana prije putovanja putnik plaća 40% od cijene aranžmana,za otkaz od 7 do 0 dana prije putovanja putnik plaća 70% od cijene aranžmana.Ukoliko se putnik ne pojavi na dan putovanja ili otkaže aranžman po njegovu početku,organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.U slučaju ozbiljne bolesti ili smrti u užem porodičnom krugu(roditelj,suprug,dijete), a na osnovi valjane potvrde dostavljene odmah po otkazu putovanja,a najmanje 8 sati prije početka putovanja,putnik ne plaća gore navedene
otkazne troškove već podmiruje trošak otkaznog ugovora kako slijedi:za otkaz do 30 dana 5%,od 29 do 15 dana prije putovanja 15%,od 14
do 8 dana prije putovanja 25%,od 7 do 0 dana 35%.
10.CIJENE ARANŽMANA
Cijene aranžmana su u većini slučajeva objavljene u domaćoj valuti(KM),ako ne,obračun iz drugih valuta se vrši po dnevnom kursu na dan plaćanja aranžmana,tj. usluge.Organizator zadržava pravo u nepredvidivim prilikama,promjenu objavljene cijene u slučaju promjene aerodromskih taksi,sigurnosnih taksi,dodatna ratna osiguranja avio-prijevoznika,cijena smještajnih kapaciteta,prijevoznih ili drugih usluga.Za povišenje cijena aranžmana do 10% nije potrebna saglasnost kupca.U slučaju povećanja većeg od 10% putnik ima pravo raskinuti ugovor bez finansijske obaveze prema organizatoru.
11.SMJEŠTAJ
Ukoliko putnik nije izričito pismeno ugovorio smještajni prostor u aranžmanu sa posebnim odlikama,prihvatit će bilo koju varijantu smještaja u objektu iz ponude.Dodatni naknadni zahtjev za smještaj(orijentaciju sobe,komfor,sprat i sl.),organizator će putniku pokušati udovoljiti,ali ne može garantovati za takve naknadne zahtjeve.
12.NADLEŽNOST SUDA
Ugovorene strane su saglasne da će sve nastale nesporazume riješiti u duhu dobrih poslovnih običaja,a ako to ne uspiju nadležan je sud u Tuzli ili u mjestu naših poslovnih partnera sa kojima organizator ima saradnju.

o nama

Dosadilo Vam je ići od agencije do agencije? Zašto trošiti dane na pronalaženje korisnih savjeta i informacija o turističkim ponudama, kada sve to možete dobiti na jednom mjestu!
Mi ćemo Vam pružiti aktuelnu ponudu agencija u Bosni i Hercegovini i neophodne informacije i savjete o popularnim turističkim destinacijama koje će Vam pomoći da se pripremite za Vaše putovanje!

newsletter