?

da li ste znali?

Putovanje može smanjiti rizik od srčanih bolesti.
Galileo Travel

Galileo Travel


Kontakt
Adresa:Ćemaluša br.6
Sarajevo
Telefon:
033 214 088

Email: info@galileotravel.ba


Pogledati sve ponude od agencije


Opšti uslovi agencije

GALILEO TRAVEL OPĆI USLOVI PUTOVANJA

REZERVACIJE I UPLATE

Prilikom rezervacije putovanja putnik i Galileo Travel (organizator putovanja) sklapaju ugovor koji je ujedno i potvrda o putovanju.
Za sva putovanja u organizaciji Galileo travela, putnik može izvršiti rezervaciju putovanja u poslovnicama organizatora ili kod turističkih agencija ovlaštenih od Galileo Travela da prodaju aranžmaneGalileo Travela. Prilikom rezervacije putnik će od strane organizatora putovanja (ili ovlaštenog agenta) dobiti potvrdu o rezervaciji i voucher sa općim uslovima putovanja. Rezervacija je važeća i smatra se potvrđenom onog trenutka kada putnik uplati akontaciju koja iznosi najmanje 30% od ukupne cijene aranžmana. Cjelokupan iznos aranžmana plaća se najkasnije 7 dana prije putovanja. U izuzetnim slučajevima agencija ima pravo tražiti uplatu i prije ovog roka, ili istu smanjiti. Rezervacija bez uplate akontacije važi najduže 48 sati, nakon čega se automatski poništava. Ukoliko se uplate ne izvrše u roku, organizator putovanja će smatrati da je učesnik u putovanju odustao od aranžmana.
U slučaju putovanja autobusom ili avionom naveden je broj dana kao dužina putovanja ili boravka. U tom slučaju dani se smatraju punim danima bez obzira na polazno i dolazno vrijeme.

CIJENE PUTOVANJA

Cijene za sva putovanja date su po osobi na bazi hotelskog, hostelskog ili apartmanskog smještaja u dvokrevetnim ili višekrevetnim sobama, sve u skladu sa objavljenim programom putovanja. Svaki poseban zahtjev u vezi sa smještajem podrazumijeva i dodatno plaćanje koje mora biti naznačeno na voucheru.
Organizator putovanja zadržava pravo da najkasnije 5 dana prije programom predviđenog putovanja promjeni cijenu aranžmana u slučaju ako je došlo do promjene u kursu valute, do promjene cijene avio takse, cijene nafte ili zbog manjeg broja putnika nego je navedeno u programu putovanja.
Ukoliko prije početka korištenja aranžmana dođe do promjene u trajanju boravka (produžetak ili smanjenje broja dana), Galileo Travel je dužan obavijestiti putnike o tome, ponuditi im mogućnost doplate za više dana, ili povrat novca u slučaju skraćenja broja dana. Ukoliko putnik nije saglasan sa tim, ima pravo otkaza putovanja bez novčane naknade. Galileo Travel će na ime obrade aranžmana naplatiti 5,00 KM po osobi.

OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator putovanja je dužan obavijestiti putnika o sadržaju aranžmana, odnosno o programu putovanja i brinuti se o pravima i interesima putnika, saglasno dobrim poslovnim običajima u turizmu. Organizator putovanja zadržava pravo da u iznimnim okolnostima naglašenim u općim uslovima putovanja:
a) izmijeni itinerer putovanja, leta, avio prijevoznika kao i tip autobusa/aviona,
b) izmijeni mjesto polaska-odlaska,
c) pomjeri termin polaska-odlaska
U slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzrokovanih višom silom (elementarne nepogode, vremenske neprilike, rat, bombaški napadi i sl.) Galileo Travel ne snosi nikakvu odgovornost. Galileo Travel ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko putnik koji je dostavio dokumentaciju za viziranje agenciji ne dobije vizu zemlje u koju putuje u organizaciji Galileo Travel.

OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan organizatoru putovanja uplatiti ugovorenu cijenu za putovanje u roku koji je naveden u ovim općim uslovima putovanja.
Pravo je i obaveza putnika da se detaljno upozna sa programom putovanja i da dobije pismeni primjerak istoga, te da svojim potpisom potvrdi da je upoznat sa programom putovanja i općim uslovima putovanja. Putnik je dužan da se dva dana prije putovanja detaljno informiše o vremenu polaska i ostalim pojedinostima vezanim za putovanje.
Sve malodobne osobe koje žele putovati sa Galileo Travel bez pratnje roditelja ili staratelja dužne su predočiti na sudu ovjereno odobrenje roditelja ili staratelja da malodobna osoba može putovati sama.
Putnik je dužan da se detaljno informiše o zemlji u koju putuje radi eventualnog putničko-zdravstvenog osiguranja, viznog režima, vakcinisanja i sl. Preporučeno je da se putnik informiše o kulturi i običajima zemlje, gastronomiji, klimi i td.
Putnik je dužan da tokom putovanja autobusom koristi sjedište koje je rezervisano za njega prilikom uplate akontacije.
Putnik je dužan da se tokom putovanja u organizaciji Galileo Travel ponaša pristojno i ne ugrožava sprovođenja programa putovanja i sigurnost drugih putnika kao i predstavnika Galileo Travel agencije. U suprotnom, putnik će biti odstranjen iz vozila i biće mu uskraćeno daljnje korištenje aranžmana bez mogućnosti naknadnog povrata novca. Putnik je dužan brinuti se da on lično, njegove lične isprave i njegov prtljag ispunjavaju uslove predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim administrativnim propisima. Putnik je dužan uplatiti fakultativne izlete na koje želi ići u agenciji ili, u izuzetnim slučajevima, u toku putovanja.

OTKAZ PUTOVANJA I IZMJENE

Galileo Travel može otkazati putovanje ili izmijeniti datum putovanja najkasnije 5 dana zbog nedovoljnog broja putnika ili uslijed više sile bez obaveze da nadoknadi štetu prije datuma polaska.
Ukoliko drugačije nije ugovoreno, putnik može odrediti drugo lice da umjesto njega koristi već uplaćeni aranžman pod uslovom da ovo lice zadovoljava posebne uslove predviđene za određeno putovanje i da putnik nadoknadi Galileo Travelu troškove prouzrokovane zamjenom.
Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učinit pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.
Visinu naknade Galileo Travel će primijeniti u slijedećim procentima u odnosu na ugovorenu cijenu:
- otkazivanje do 30 dana prije početka korištenja aranžmana 10%, a najmanje 40,00 KM.
- otkazivanje od 29 do 22 dana prije početka korištenja aranžmana 25%
- otkazivanje od 21 do 15 dana prije početka korištenja aranžmana 40%
- otkazivanje od 14 do 8 dana prije početka korištenja aranžmana 80%
- otkazivanje 7 dana prije početka korištenja aranžmana 100%
Galileo Travel zadržava pravo da umanji avansnu ili kompletnu uplatu za iznos sume otkaza/storna.

PUTNIČKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Galileo Travel je obavezan putniku ponuditi putničko-zdravstveno osiguranje tokom putovanja. Prihvatanjem ugovora o putovanju, koji čine ovi uslovi putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen «paket» putničko-zdravstvenog osiguranja.

PRTLJAG I SMJEŠTAJ

Prijevoz putnikovog prtljaga avio prijevozom besplatan je do određene težine koju određuje prijevoznik, uobičajeno 20 kg. Zbog ograničenosti prostora za prtljag u autobusima, težina prtljaga ograničena je na 20 kg po osobi. Pored toga putnik sa sobom u autobus može ponijeti i ručni prtljag. Galileo Travel ne snosi nikakvu odgovornost za uništeni, izgubljeni ili ukradeni prtljag. Autobusi koji se koriste za putovanja Galileo travela sa polaskom iz Sarajeva i drugih gradova su klasificirani kao turističk i u njima je zabranjeno konzumiranje cigareta.
Klasifikacija hotela u inostranstvu izvršena je na osnovu standarda koji važe u svakoj konkretnoj državi, a isti ne moraju biti jednaki klasifikacijama u BiH. Ukoliko putnik nema posebno ugovoren apartman, odnosno sobu, prihvatiće bilo koji apartman ili sobu registrovanu za izdavanje gostima u objektima.
Putnik se u toku svog boravka dužan ponašati u s kladu sa kućnim redom objekta u kojem se smješten.

REKLAMACIJE

Galileo Travel ne snosi odgovornost za bilo koju pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu sa opisom usluga i cijenama objavljenim u programu putovanja.
Ukoliko smatra da su usluge koje je platio nekvalitetno izvršene, putnik može tražiti nadoknadu štete, pod uslovom da Galileo Travelu dostavi pismeni prigovor u roku od 8 dana od završetka putovanja. Na prigovor putnika Galileo Travel je dužan odgovoriti u roku od 14 dana.

 


Datum:_____________________ Potpis putnika Potpis i pečat

GALILEO TRAVEL


o nama

Dosadilo Vam je ići od agencije do agencije? Zašto trošiti dane na pronalaženje korisnih savjeta i informacija o turističkim ponudama, kada sve to možete dobiti na jednom mjestu!
Mi ćemo Vam pružiti aktuelnu ponudu agencija u Bosni i Hercegovini i neophodne informacije i savjete o popularnim turističkim destinacijama koje će Vam pomoći da se pripremite za Vaše putovanje!

newsletter